Behandling af personoplysninger og tavshedspligt

PERSONDATAPOLITIK FOR METIS FAMILY OFFICE A/S

 

Metis Family Office’s medarbejdere har tavshedspligt om kundens forhold og må ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de i kraft af deres arbejde i Metis Family Office har fået kendskab til.

Metis Family Office behandler forskellige personoplysninger om kunden for at opfylde kundeaftaler, tilbyde de bedste løsninger, opfylde forskellige lovkrav og for at sikre kundens oplysninger og Metis Family Office’s systemer bedst muligt.

Metis Family Office behandler personoplysninger om kunden, når det er nødvendigt for at forberede og opfylde kundeaftaler, jf. artikel 6.1(b) i persondataforordningen. Det er f.eks. oplysninger om navn, adresse og telefonnummer. Metis Family Office behandler endvidere personoplysninger om kunden, når det er nødvendigt for at overholde lovgivningen, jf. artikel 6.1(c) i persondataforordningen. Det er bl.a. identitetsoplysninger, herunder cpr-nummer, i henhold til skattelovgivningen og lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) og optagelse af telefonsamtaler i henhold til investorbeskyttelseslovgivningen. Metis Family Office behandler også personoplysninger om kunden, når det er nødvendigt for at forfølge Metis Family Office’s legitime interesser, jf. artikel 6.1(c) i persondataforordningen.

Metis Family Office har i flere tilfælde pligt til at give personoplysninger videre til offentlige myndigheder, f.eks. til skattemyndighederne. Oplysninger der gives til de danske skattemyndigheder, om konti tilhørende personer med tilknytning til udlandet, vil af SKAT blive videregivet til det pågældende land. Metis Family Office kan også have pligt til at give oplysninger videre til Finanstilsynet, bl.a. i henhold til reglerne om indberetning af transaktioner (TRS).

Ved overførsler af penge eller værdipapirer videregiver Metis Family Office de af kundens oplysninger, som er nødvendige for overførslen i henhold til pengeoverførselsforordningen. Ved betalingsoverførsel til udlandet, kan der blive givet oplysninger videre til de amerikanske myndigheder. SWIFT, som gennemfører betalingerne, er i henhold til amerikansk lovgivning forpligtet til at udlevere oplysninger, hvis der opstår mistanke om finansiering af kriminalitet eller terrorisme. SWIFT er et internationalt samarbejde om overførsel af betalinger mellem lande. SWIFT har cirka 8.000 finansielle virksomheder i 206 lande tilmeldt og har it-centre i Europa og USA. SWIFT er en forkortelse for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.

I henhold til hvidvaskloven har Metis Family Office pligt til omgående at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet og videregive kundens oplysninger, hvis Metis Family Office er vidende om, har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det samme gælder ved mistanke, der er opstået i forbindelse med en kundes forsøg på at foretage en transaktion.

Til brug for udbud af finansielle ydelser af enhver art, herunder kunderådgivning, kundepleje, kundeadministration, kreditvurdering, markedsføring samt kontrol, kan Metis Family Office indhente oplysninger om kunden fra offentlige registre som CPR-registret og CVR-registret og private registre. Det er typisk oplysninger om navn og kontaktoplysninger samt oplysninger om reelle ejere i juridiske enheder. Metis Family Office gemmer ikke kundens oplysninger længere, end det er nødvendigt for formålet, medmindre Metis Family Office har en retlig forpligtelse til at gemme oplysningerne længere. Kundeoplysninger gemmes normalt i syv år fra kundeforholdets ophør i medfør af forskellige lovbestemmelser, herunder hvidvaskloven og investorbeskyttelseslovgivningen.

Kunden har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Metis Family Office behandler. Kunden har endvidere ret til at anmode om ændring af forkerte oplysninger, sletning af oplysninger eller begrænsning af behandlingen af kundens personoplysninger.

Endelig har kunden ret til at modtage en elektronisk læsbar kopi af de personoplysninger Metis Family Office har modtaget fra kunden på baggrund af aftale eller samtykke. Sådanne forespørgsler og andre spørgsmål om Metis Family Office’s behandling af persondata kan rettes til Metis Family Office’s på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kunden kan til enhver tid meddele, at kunden ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra Metis Family Office.

En eventuel klage fra kunden over Metis Family Office’s behandling af personoplysninger om kunden kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K (www.datatilsynet.dk).